Mgr. Robert Grund

Advokát

Robert se dlouhodobě velmi úspěšně věnuje trestnímu právu a zejména obhajobě v trestním řízení.  Věnuje se rovněž zastupování poškozených před orgány činnými v trestním řízení, ale i zastupování oprávněných zájmů poškozených proti pojišťovnám či odpovědným subjektům.

Zaměřuje se také na oblast veřejných zakázek, jejich soutěžení a je odborníkem na tzv. dopravní právo – zejména přepravy osob a nákladů. Rovněž se zabývá právem velkých a středních korporací, včetně dobrovolných/nedobrovolných squeez-out,  fúzí, transformací či přípravy koupě – prodeje obchodních korporací, nákupu – prodeje obchodních podílů, zastupování na valných hromadách apod. Mezi jeho klienty patří přední dopravní korporace v rámci Evropy. Jeho další specializací je stavební právo, pracovní právo a oblast ISO managementu.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Mgr. Gabriela Klašková

Kooperující advokátka

Mgr. Petr Zabloudil

Advokátní koncipient

Bc. Anna Králíková

Senior Paralegal & Content Marketing Specialist

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant