Mgr. Robert Grund

Advokát

Robert se dlouhodobě velmi úspěšně věnuje trestnímu právu a zejména obhajobě v trestním řízení.  Věnuje se rovněž zastupování poškozených před orgány činnými v trestním řízení, ale i zastupování oprávněných zájmů poškozených proti pojišťovnám či odpovědným subjektům.

Zaměřuje se také na oblast veřejných zakázek, jejich soutěžení a je odborníkem na tzv. dopravní právo – zejména přepravy osob a nákladů. Rovněž se zabývá právem velkých a středních korporací, včetně dobrovolných/nedobrovolných squeez-out,  fúzí, transformací či přípravy koupě – prodeje obchodních korporací, nákupu – prodeje obchodních podílů, zastupování na valných hromadách apod. Mezi jeho klienty patří přední dopravní korporace v rámci Evropy. Jeho další specializací je stavební právo, pracovní právo a oblast ISO managementu.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu