Simona Procházková

Senior Paralegal

Simona se zaměřuje na obchodní právo, zejména na problematiku obchodních závazkových vztahů, dále má praktické zkušenosti i v oblasti práva insolvenčního. Hovoří plynule anglicky a komunikativně německy. Studuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Mgr. Gabriela Klašková

Kooperující advokátka

Mgr. Petr Zabloudil

Advokátní koncipient

Bc. Anna Králíková

Senior Paralegal & Content Marketing Specialist

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant