Informace pro spotřebitele

Dovolujeme si informovat spotřebitele, že existuje možnost mimosoudního řešení sporů mezi advokátem a klientem - spotřebitelem, když tyto spory mimosoudně řeší Česká advokátní komora. Podrobnější informace k uvedenému můžete nalézt přímo na stránkách České advokátní komory - www.cak.cz pod bannerem Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.