JUDr. Martin Machač

Advokát

Martin má dlouholeté zkušenosti z předních českých kanceláří, a to jak v oblasti advokacie, tak notářství. Právní služby poskytuje jak jednotlivcům, tak řadě korporací. Hovoří plynně anglicky a běžně zastupuje zahraniční klientelu.

Specializuje se především na právo občanské a obchodní (sepis a revize smluv / smluvních systémů, právní due diligence, převody nemovitostí a s tím související otázky, vypořádání spoluvlastnictví apod.), právo obchodních společností (zakládání, změny a likvidace společností), GDPR poradenství (komplexní řešení ochrany osobních údajů). Věnuje se též oblasti pracovního práva (poradenství odborovým svazům a organizacím, spory o neplatné rozvázání pracovního poměru). Klienty úspěšně zastupuje v řadě soudních sporů.

Příležitostně publikuje v odborných periodikách, jako jsou Bulletin advokacie, Epravo apod. Získal certifikát z právní angličtiny ILEC - University of Cambridge.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu