JUDr. Martin Machač

Advokát

Martin má dlouholeté zkušenosti z předních českých kanceláří, a to jak v oblasti advokacie, tak notářství. Právní služby poskytuje jak jednotlivcům, tak řadě korporací. Hovoří plynně anglicky a běžně zastupuje zahraniční klientelu.

Specializuje se především na právo občanské a obchodní (sepis a revize smluv / smluvních systémů, právní due diligence, převody nemovitostí a s tím související otázky, vypořádání spoluvlastnictví apod.), právo obchodních společností (zakládání, změny a likvidace společností), GDPR poradenství (komplexní řešení ochrany osobních údajů). Věnuje se též oblasti pracovního práva (poradenství odborovým svazům a organizacím, spory o neplatné rozvázání pracovního poměru). Klienty úspěšně zastupuje v řadě soudních sporů.

Příležitostně publikuje v odborných periodikách, jako jsou Bulletin advokacie, Epravo apod. Získal certifikát z právní angličtiny ILEC - University of Cambridge.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Mgr. Gabriela Klašková

Kooperující advokátka

Mgr. Petr Zabloudil

Advokátní koncipient

Bc. Anna Králíková

Senior Paralegal & Content Marketing Specialist

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant