Mgr. Hynek Mádl

Advokát, Partner

Hynek zastupuje fyzické osoby, malé a střední podniky, a to včetně zahraničních. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce. Před příchodem do advokátní kanceláře LAW GROUP nabýval Hynek zkušenosti při práci pro přední české advokátní kanceláře, na exekutorském úřadě a v průběhu stáže při Službě kriminální policie a vyšetřování Policie ČR.

Z právních odvětví se Hynek věnuje zejména právu trestnímu, insolvenčnímu, stavebnímu a obecně právu závazkovému, a to jak poradenství při vzniku obchodních a smluvních vztahů, tak řešení sporů a vymáhání pohledávek. Hynek má bohaté zkušenosti se zastupováním privátní klientely ve složitých konkursních řízeních a při přípravě a realizaci větších developerských projektů. V rovině trestního práva se Hynek zabývá zejména obhajobou v trestním řízení a zastupováním poškozených, včetně uplatňování pojistných nároků.

Hynek zastupuje klienty ve všech typech soudních i správních řízení. Při uplatňování práv klientů v zahraničí spolupracuje s předními zahraničními advokáty.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Mgr. Gabriela Klašková

Kooperující advokátka

Mgr. Petr Zabloudil

Advokátní koncipient

Bc. Anna Králíková

Senior Paralegal & Content Marketing Specialist

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant