Mgr. Hynek Mádl

Advokát, Partner

Hynek zastupuje fyzické osoby, malé a střední podniky, a to včetně zahraničních. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce. Před příchodem do advokátní kanceláře LAW GROUP nabýval Hynek zkušenosti při práci pro přední české advokátní kanceláře, na exekutorském úřadě a v průběhu stáže při Službě kriminální policie a vyšetřování Policie ČR.

Z právních odvětví se Hynek věnuje zejména právu trestnímu, insolvenčnímu, stavebnímu a obecně právu závazkovému, a to jak poradenství při vzniku obchodních a smluvních vztahů, tak řešení sporů a vymáhání pohledávek. Hynek má bohaté zkušenosti se zastupováním privátní klientely ve složitých konkursních řízeních a při přípravě a realizaci větších developerských projektů. V rovině trestního práva se Hynek zabývá zejména obhajobou v trestním řízení a zastupováním poškozených, včetně uplatňování pojistných nároků.

Hynek zastupuje klienty ve všech typech soudních i správních řízení. Při uplatňování práv klientů v zahraničí spolupracuje s předními zahraničními advokáty.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu