Mgr. Petr Zabloudil

Advokátní koncipient

Petr působí v LAW GROUP od absolutoria Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. V naší kanceláři navázal na profesní zkušenosti získané na pozicích paralegal, na kterých působil již při studiu. Absolvoval rovněž stáž na Okresním soudě v Prostějově a dva studijní pobyty v zahraničí, jmenovitě v Litvě a Polsku.

Petr má zkušenosti v oblastech práva insolvenčního, závazkového a trestního; zaměřuje se i na právo korporátní, pracovní a správní. Hovoří plynule anglicky.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Mgr. Gabriela Klašková

Kooperující advokátka

Mgr. Petr Zabloudil

Advokátní koncipient

Bc. Anna Králíková

Senior Paralegal & Content Marketing Specialist

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant