Mgr. Igor Penka

Advokát

Igor je advokátem působícím řadu let převážně pro korporátní klientelu, zejména pak pro korporace se zahraniční účastí, kdy na tento typ klientely se specializuje.

Ovládá naprosto plynule anglický i německý jazyk slovem i písmem, včetně specifické právní terminologie a možnosti přípravy těchto cizojazyčných právních výstupů (včetně dvojjazyčných smluv CZ-ENG, CZ-DE) na jazykové i profesní úrovni odpovídající potřebám koncernů se zahraniční účastí. Dále hovoří i francouzsky a rusky na komunikační úrovni.

Právním zaměřením se specializuje na obchodní právo, zejména korporátní právo, kontraktační právo v obchodních vztazích vč. joint venture a dodávek investičních celků, dále regulaci hospodářské soutěže, právní poradenství při realizaci developerských projektů, závazkové právo včetně závazků s mezinárodním prvkem vč. ochrany zahraničních investic. Zaměřuje se také na právní zastupování klientů před soudy, rozhodčími soudy, případně i dalšími institucemi, kdy se účastnil i zastupování klientů v cizím jazyce před zahraničními soudy v USA, Německu, Rakousku v anglickém a německém jazyce.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Mgr. Gabriela Klašková

Kooperující advokátka

Mgr. Petr Zabloudil

Advokátní koncipient

Bc. Anna Králíková

Senior Paralegal & Content Marketing Specialist

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant