Sára Brabencová

Paralegal

Sára se zaměřuje zejména na občanské a korporátní právo. Hovoří plynně anglicky a komunikativně německy a francouzsky. Studuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Mgr. Gabriela Klašková

Kooperující advokátka

Filip Guziur

Advokátní koncipient

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant

JUDr. Eva Slaměnová

Back Office Manager