Mgr. Michael Mohapl

Advokátní koncipient

Michael působí v LAW GROUP od absolutoria Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. V vnaší kanceláři navázal na profesní zkušenosti získané na pozicích paralegal, na kterých působil již při studiu. Absolvoval rovněž stáž na Okresním státním zastupitelství v Olomouci a u Veřejného ochránce práv.

Michael má zkušenosti v oblastech práva ústavního, korporátního a trestního; zaměřuje se i na právo pracovní, závazkové a správní. Hovoří plynule anglicky a komunikativně rusky.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Bc. Anna Králíková

Senior Paralegal & Content Marketing Specialist

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant