Mgr. Kateřina Hájková, LL.M.

advokátní koncipientka

Kateřina se věnuje především občanskému a obchodnímu právu. Hovoří plynně anglicky a komunikativně holandsky. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Získala též prestižní mezinárodní titul LL.M. v oboru International Business Law na Vrije Universiteit v Amsterdamu.

Advokáti

Další členové našeho týmu