Karolína Kloučková

Paralegal

Karolína se zaměřuje zejména na občanské právo, především právo závazkové. Hovoří plynně anglicky a komunikativně německy. Studuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Advokáti

Další členové našeho týmu