JUDr. Eva Slaměnová

Back Office Manager

Eva má na starost zejména administrativu a zabezpečení chodu kanceláře. Hovoří plynně anglicky. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Bc. Anna Králíková

Senior Paralegal & Content Marketing Specialist

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant