JUDr. Eva Slaměnová

back office manager

Eva má na starost zejména administrativu a zabezpečení chodu kanceláře. Věnuje se rovněž prezentaci LAW GROUP na internetu a sociálních sítích. Hovoří plynně anglicky. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Advokáti

Další členové našeho týmu