Mgr. Daniel Kletenský

advokátní koncipient

Daniel se věnuje především obchodnímu právu, zejména právu závazkovému a právu obchodních společností. Hovoří plynně anglicky a komunikativně rusky. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Advokáti

Další členové našeho týmu