Mgr. Daniel Kletenský

Advokát, Partner

Daniel působí v advokacii již od doby studií na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a s LAW GROUP spolupracuje od jejího založení, kdy v rámci spolupráce úspěšně absolvoval praxi advokátní koncipienta. Zkušenosti získal rovněž v rámci praxe u exekutorského úřadu a stáže u Městského soudu v Brně. Hovoří plynně anglicky a zastupuje i zahraniční klientelu.

Daniel se specializuje především na právo obchodní a občanské, a to jak v rovině nesporné (příprava a revize smluvní dokumentace vč. přípravy komplexních smluvních systémů, příprava veškerých podkladů pro korporátní změny ve společnostech), tak v rovině sporné (zastupování v rámci soudních, exekučních, insolvenčních a dalších řízení). Zaměřuje se rovněž na problematiku práva stavebního a nemovitostního v souvislosti s přípravou a realizací developerských projektů. Zabývá se také právem pracovním, a to jak z pozice zástupce zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Mgr. Gabriela Klašková

Kooperující advokátka

Filip Guziur

Advokátní koncipient

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant

JUDr. Eva Slaměnová

Back Office Manager