Mgr. Daniel Kletenský

Advokát, Partner

Daniel působí v advokacii již od doby studií na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a s LAW GROUP spolupracuje od jejího založení, kdy v rámci spolupráce úspěšně absolvoval praxi advokátní koncipienta. Zkušenosti získal rovněž v rámci praxe u exekutorského úřadu a stáže u Městského soudu v Brně. Hovoří plynně anglicky a zastupuje i zahraniční klientelu.

Daniel se specializuje především na právo obchodní a občanské, a to jak v rovině nesporné (příprava a revize smluvní dokumentace vč. přípravy komplexních smluvních systémů, příprava veškerých podkladů pro korporátní změny ve společnostech), tak v rovině sporné (zastupování v rámci soudních, exekučních, insolvenčních a dalších řízení). Zaměřuje se rovněž na problematiku práva stavebního a nemovitostního v souvislosti s přípravou a realizací developerských projektů. Zabývá se také právem pracovním, a to jak z pozice zástupce zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Bc. Anna Králíková

Senior Paralegal & Content Marketing Specialist

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant