Mgr. Robert Grund

advokát

Robert se dlouhodobě velmi úspěšně věnuje trestnímu právu a zejména obhajobě v trestním řízení.  Věnuje se rovněž zastupování poškozených před orgány činnými v trestním řízení, ale i zastupování oprávněných zájmů poškozených proti pojišťovnám či odpovědným subjektům.

Zaměřuje se také na oblast veřejných zakázek, jejich soutěžení a je odborníkem na tzv. dopravní právo – zejména přepravy osob a nákladů. Rovněž se zabývá právem velkých a středních korporací, včetně dobrovolných/nedobrovolných squeez-out,  fúzí, transformací či přípravy koupě – prodeje obchodních korporací, nákupu – prodeje obchodních podílů, zastupování na valných hromadách apod. Mezi jeho klienty patří přední dopravní korporace v rámci Evropy. Jeho další specializací je stavební právo, pracovní právo a oblast ISO managementu.

Advokáti

Další členové našeho týmu

Mgr. Daniel Kletenský

advokátní koncipient
kletensky@lawgroup.cz

JUDr. Eva Slaměnová

back office manager
slamenova@lawgroup.cz

Mgr. Ivana Grundová

office manager
office@lawgroup.cz

Anita Mašková

paralegal
maskova@lawgroup.cz

Vojtěch Menšík

paralegal
mensik@lawgroup.cz

Pavel Pacík

paralegal
pacik@lawgroup.cz