Personálie

Mgr. Miroslav Penka

Mgr. Miroslav Penka absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně. V průběhu studia se účastnil několika pracovních pobytů v Rakousku a od roku 2002 působil rovněž jako praktikant u renomované brněnské advokátní kanceláře. Od července 2004 byl zaměstnán jako advokátní koncipient u významné zahraniční advokátní kanceláře, s níž po vykonání koncipientské praxe spolupracoval jako advokát.

Ve své praxi se zaměřuje především na následující obory:

 • obchodní právo – právo obchodních společností (zakládání, prodej, přeměny obchodních společností), dodavatelsko-odběratelské vztahy, sepis smluv v režimu obchodního zákoníku,
 • občanské právo – věcná práva (vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, bytové právo, zástavní právo na nemovitostech, sepis smluv v režimu občanského zákoníku),
 • úpadkové právo – zastupování věřitelů při podání přihlášky, při účasti ve věřitelských orgánech a v incidenčních sporech,
 • rodinné právo – smluvený a nesmluvený rozvod, vypořádání společného jmění manželů
 • pracovní právo – pracovněprávní vztahy
 • správní právo – agenda na úseku přestupkového zákona

Mgr. Igor Penka

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13580. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde rovněž získal akademický titul magistr práv.

Přes 4 roky praxe v renomovaných tuzemských i mezinárodních advokátních kancelářích se zaměřením na anglicky a německy hovořící klientelu.

Ovládá plynule anglický a německý jazyk slovem i písmem včetně specifické právní terminologie, francouzsky hovoří na komunikační úrovni.

Specializuje se na obchodní právo, zejména na korporátní právo, kapitálový trh, regulaci hospodářské soutěže, závazkové právo včetně závazků s mezinárodním prvkem, farmaceutické právo, dále se zaměřuje na právní zastupování před soudy, rozhodčími jakož i správními orgány a dalšími institucemi.

JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně (včetně rigorózního a doktorského studia) a Podnikatelskou fakultu na Vysokém učení technickém v Brně (bakalářský obor Daňové poradenství a inženýrský program Podnikové finance a obchod). V průběhu studia absolvoval studijní pobyt v Rakousku. V roce 2007 složil advokátní zkoušky a poté působil jako samostatný advokát. Jako advokátní koncipient pracoval v advokátní kanceláři JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D. V současné době působí dále jako odborný asistent na Fakultě podnikatelské VUT, se zaměřením na právo a daně.

Ve své praxi se zaměřuje především na následující obory:

 • obchodní právo – právo obchodních společností, sepis smluv v režimu obchodního zákoníku),
 • občanské právo – věcná práva (vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, bytové právo, zástavní právo na nemovitostech, sepis smluv v režimu občanského zákoníku), dědictví,
 • daňové právo – daňové poradenství, vypracování daňových přiznání a zastupování před správcem daně,
 • rodinné právo – smluvený a nesmluvený rozvod, vypořádání společného jmění manželů,
 • správní právo – katastr nemovitostí.

Kontakty

Zahradnická 6
603 00 Brno

Tel.: +420 543 213 928
E-mail: office@lawgroup.cz