Mgr. Igor Penka

advokát

Igor je advokátem působícím řadu let převážně pro korporátní klientelu, zejména pak pro korporace se zahraniční účastí, kdy na tento typ klientely se specializuje.

Ovládá naprosto plynule anglický i německý jazyk slovem i písmem, včetně specifické právní terminologie a možnosti přípravy těchto cizojazyčných právních výstupů (včetně dvojjazyčných smluv CZ-ENG, CZ-DE) na jazykové i profesní úrovni odpovídající potřebám koncernů se zahraniční účastí. Dále hovoří i francouzsky a rusky na komunikační úrovni.

Právním zaměřením se specializuje na obchodní právo, zejména korporátní právo, kontraktační právo v obchodních vztazích vč. joint venture a dodávek investičních celků, dále regulaci hospodářské soutěže, právní poradenství při realizaci developerských projektů, závazkové právo včetně závazků s mezinárodním prvkem vč. ochrany zahraničních investic. Zaměřuje se také na právní zastupování klientů před soudy, rozhodčími soudy, případně i dalšími institucemi, kdy se účastnil i zastupování klientů v cizím jazyce před zahraničními soudy v USA, Německu, Rakousku v anglickém a německém jazyce.

Advokáti

Další členové našeho týmu

Mgr. Daniel Kletenský

advokátní koncipient
kletensky@lawgroup.cz

JUDr. Eva Slaměnová

back office manager
slamenova@lawgroup.cz

Mgr. Ivana Grundová

office manager
office@lawgroup.cz

Anita Mašková

paralegal
maskova@lawgroup.cz

Vojtěch Menšík

paralegal
mensik@lawgroup.cz

Pavel Pacík

paralegal
pacik@lawgroup.cz