Tato www stránka je rozcestníkem pro výběr ze seznamu trvale spolupracujících advokátů dle zákona o advokacii. LAW GROUP tedy nemá právní subjektivitu a zároveň nejde ani o sdružení advokátů (konsorcium). Na advokáty uvedené v rámci těchto www stránek tak nedopadá ani ustanovení § 10/2 obchodního zákoníku.

Mgr. Miroslav Penka

AK Kopřiva & Penka

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11821. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde rovněž získal akademický titul magistr práv.

JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

AK Kopřiva & Penka

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11802. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde rovněž získal akademický titul doktor práv.

Mgr. Igor Penka

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13580. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde rovněž získal akademický titul magistr práv.


Kontakty

Zahradnická 6
603 00 Brno

Tel.: +420 543 213 928
E-mail: office@lawgroup.cz